КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

ОҚЫТУ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАМЫТУ

Кәсіби даму – Топтың бес негізгі корпоративтік құндылығының бірі. Біз қызметкерлерімізге олардың еңбек өнімділігін, тиімділігін және қауіпсіздігін арттыру үшін оқу және кәсіби даму мүмкіндігін ұсынамыз.

Толығымен ЖҰМЫСКЕРЛЕР