КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК

Топ өзінің қызметіне әсер етуі мүмкін аудандарда биоалуантүрлілікті қорғауға ұмтылады және жоғары биологиялық құндылықпен ерекшеленетін аудандарда өндірістік операцияларды жүргізуге жол бермеуге тырысады.