Тұрақты даму

БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК

Топ қызмет салдарынан әсер етуі мүмкін аудандарда биоалуантүрлілікті қорғау принциптерін ұстанады және биоалуантүрліліктің жоғары деңгейімен сипатталатын аудандарда өндірістік операцияларды жүргізбеуге тырысады.

Ағаш отырғызу

Жергілікті экожүйені сақтау

Ағаш отырғызу