іс-ҚЫЗМЕТІМІЗ

Минералдық ресурстар

2020 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталған жыл ішіндегі минералдық ресурстар

    Ресурстар1 Мыс Алтын Күміс Мырыш Молибден
    Млн тонна % Млн тонна  г/т Млн унция  г/т Млн унция % Млн тонна % Млн тонна
Ақтоғай сульфидтік кен3,4 Өлшенген 838,2 0,35 2,9  -  -  -  -  -  -  0,008   0,1 
  Есептелген 1029,4 0,32 3,3  -  -  -  -  -  -  0,008   0,1 
  Барлығы 1867,6 0,33 6,2  -  -  -  -  -  -  0,008   0,1 
  Болжалды 98,8 0,28 0,3  -  -  -  -  -  -  0,007   0,0 
Aқтоғай тотыққан кен Өлшенген 46,9 0,27 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -
  Есептелген  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Барлығы 46,9 0,27 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -
  Болжалды - - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Барлығы Ақтоғай3,4 Өлшенген 885,1 0,34 3,0  -  -  -  -  -  -  0,008   0,1 
  Есептелген 1029,4 0,32 3,3  -  -  -  -  -  -  0,008   0,1 
  Барлығы 1914,5 0,33 6,3  -  -  -  -  -  -  0,008   0,2 
  Болжалды 98,8 0,28 0,3  -  -  -  -  -  -  0,007   0,0 
Бозшакөл сульфидтік кен4 Өлшенген 525,3 0,34 1,8 0,14 2,4 1,1  18,6   -  -  0,007   0,0 
  Есептелген 490,3 0,34 1,7 0,12 1,9 0,9  14,2   -  -  0,008   0,0 
  Барлығы 1015,6 0,34 3,5 0,13 4,2 1,0  32,7   -  -  0,007   0,1 
  Болжалды 109,0 0,37 0,4 0,13 0,5 1,4  4,9   -  -  0,009   0,0 
Бозшакөл сазды кен4 Өлшенген 107,2 0,40 0,4 0,19 0,7 1,2  4,1   -  -  0,006   0,0 
  Есептелген 0,5 0,35 0,0 0,18 0,0 1,1  0,0   -  -  0,004   0,0 
  Барлығы 107,7 0,40 0,4 0,19 0,7 1,2  4,2   -  -  0,006   0,0 
  Болжалды 0,3 0,44 0,0 0,20 0,0 1,5  0,0   -  -  0,003   0,0 
Барлығы Бозшакөл4 Өлшенген 632,5 0,35 2,2 0,15 3,1 1,1  22,4   -  -  0,007   0,0 
  Есептелген 490,8 0,34 1,7 0,12 1,9 0,9  14,2   -  -  0,008   0,0 
  Барлығы 1123,3 0,35 3,9 0,14 5,1 1,0  36,1   -  -  0,007   0,1 
  Болжалды 109,3 0,37 0,4 0,13 0,5 1,4  4,9   -  -  0,008   0,0 
Артемьев кеніші2 Өлшенген 10,4 1,95 0,2 0,62 0,2 53  17,7  2,74 0,2  -  -
  Есептелген 10,6 1,77 0,2 1,21 0,4 121  41,2  4,81 0,2  -  -
  Барлығы 21.0 1,86 0,4 0,92 0,6 88  59,4  3,79 0,4  -  -
Иртыш кеніші2 Өлшенген 1,8 1,74 0,0 0,37 0,0 70  4,1  4,91 0,0  -  -
  Есептелген 0,7 2,17 0,0 0,30 0,0 58  1,3  3,27 0,0  -  -
  Барлығы 2,5 1,86 0,0 0,35 0,0 66  5,3  4,45 0,0  -  -
Орлов кеніші2 Өлшенген 4,3 3,25 0,1 1,22 0,2 70  9,7  4,57 0,1  -  -
  Есептелген 4,7 3,58 0,2 0,55 0,1 26  3,9  2,36 0,2  -  -
  Барлығы 9.0 3,42 0,3 0,87 0,3 47  13,6  3,42 0,3  -  -
Барлығы Шығыс өңірі² Өлшенген 16,5 2,26 0,4 0,75 0,4 59  31,3  3,45 0,4  -  -
  Есептелген 16.0 2,32 0,4 0,97 0,5 91  46,8  4,03 0,4  -  -
  Барлығы 32,5 2,29 0,7 0,86 0,9 75  78,4  3,74 0,7  -  -
Бозымшақ Өлшенген 6,2 0,8 0,0 1,41 0,3 8,2  1,6   -  -  -  -
  Есептелген 6,5 0,83 0,1 1,37 0,3 10,2  2,1   -  -  -  -
  Барлығы 12,7 0,82 0,1 1,39 0,6 9,2  3,8   -  -  -  -
Көксай5 Өлшенген 425,6 0,37 1,6 0,06 0,8  -  -  -  -  0,004   0,0 
  Есептелген 223,4 0,51 1,1 0,08 0,6  -  -  -  -  0,004   0,0 
  Барлығы 649.0 0,42 2,7 0,07 1,5  -  -  -  -  0,004   0,0 
  Болжалды 235,5 0,45 1,1 0,06 0,5  -  -  -  -  0,004   0,0 
Песчанка6 (Баимская) Өлшенген 178.0 0,72 1,3 0,42 2,4 4.0  22,9   -  -  0,017   0,0 
  Есептелген 1258.0 0,43 5,4 0,24 9,7 2,3  93,0   -  -  0,011   0,1 
  Барлығы 1436.0 0,46 6,6 0,26 12,0 2,5  115,4   -  -  0,012   0,2 
  Болжалды 1074.0 0,30 3,2 0,13 4,5 1,8  62,2   -  -  0,007   0,1 
Барлығы KAZ Minerals Өлшенген 2143,9 0,40 8,6 0,10 6,9 1,1  75,8  0,03 8,6 0,007  0,2 
  Есептелген 3024,1 0,40 12,1 0,13 12,6 1,6  155,6  0,02 12,1 0,009  0,3 
  Барлығы 5168,0 0,40 20,7 0,12 19,9 1,4  232,6  0,02 20,7 0,009  0,5 
  Болжалды 1517,6 0,33 5,0 0,11 5,4 1,3  63,4   -  - 0,008  0,1 

 

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы Кен Қорлары

    Қорлар1 Мыс Алтын Күміс Мырыш Молибден
    Млн тонна % Млн тонна г/т Млн унция г/т Млн унция % Млн тонна % Млн тонна
Ақтоғай сульфидтік кен3,4 Дәлелденген 556,2 0,32  1,8   -  -  -  -  -  -  0,008   0,0 
  Ықтимал 828,6 0,32  2,7   -  -  -  -  -  -  0,007   0,1 
  Барлығы 1384,8 0,32  4,4   -  -  -  -  -  -  0,008   0,1 
Ақтоғай тотыққан кен Дәлелденген 49,5 0,25  0,1   -  -  -  -  -  -  -  -
  Ықтимал  -  -                  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Барлығы 49,5 0,25  0,1   -  -  -  -  -  -  -  -
Барлығы Ақтоғай3,4 Дәлелденген 605,7 0,31  1,9   -  -  -  -  -  -  0,008   0,0 
  Ықтимал 828,6 0,32  2,7   -  -  -  -  -  -  0,007   0,1 
  Барлығы 1434,3 0,32  4,6   -  -  -  -  -  -  0,007   0,1 
Бозшакөл сульфидтік кен4 Дәлелденген 521,1 0,35  1,8  0,13 2,2 1,0 16,8  -  -  0,007   0,0 
  Ықтимал 375,5 0,33  1,2  0,12 1,4 0,8 9,7  -  -  0,007   0,0 
  Барлығы 896,6 0,34  3,0  0,13 3,7 0,9 25,9  -  -  0,007   0,1 
Бозшакөл сазды кен4 Дәлелденген 106,5 0,38  0,4  0,19 0,7 1,0 3,4  -  -  0,006   0,0 
  Ықтимал 0,3 0,35  0,0  0,18 0,0 1,1 0,0  -  -  0,004   0,0 
  Барлығы 106,8 0,38  0,4  0,19 0,7 1,0 3,4  -  -  0,005   0,0 
Барлығы Бозшакөл4 Дәлелденген 627,6 0,35  2,2  0,14 2,8 1,0 20,2  -  -  0,007   0,0 
  Ықтимал 375,8 0,33  1,2  0,12 1,4 0,8 9,7  -  -  0,007   0,0 
  Барлығы 1003,4 0,34  3,4  0,13 4,2 0,9 29,0  -  -  0,007   0,1 
Артемьев кеніші2 Дәлелденген 10,7 1,65  0,2  0,56 0,2 48 16,5 2,41 0,2  -  -
  Ықтимал 11,0 1,56  0,2  1,07 0,4 108 38,2 4,28 0,2  -  -
  Барлығы 21,7 1,6  0,3  0,82 0,6 79 55,1 3,35 0,3  -  -
Иртыш кеніші2 Дәлелденген 1,5 1,29  0,0  0,19 0,0 40 1,9 2,31 0,0  -  -
  Ықтимал 0,9 1,35  0,0  0,19 0,0 36 1,0 2,04 0,0  -  -
  Барлығы 2,4 1,31  0,0  0,19 0,0 39 3,0 2,21 0,0  -  -
Орлов кеніші2 Дәлелденген 4,4 3,05  0,1  1,14 0,2 65 9,2 4,29 0,1  -  -
  Ықтимал 3,0 4,16  0,1  0,48 0,0 26 2,5 2,58 0,1  -  -
  Барлығы 7,4 3,5  0,3  0,87 0,2 50 11,9 3,59 0,3  -  -
Барлығы Шығыс өңірі² Дәлелденген 16,6 1,99  0,3  0,68 0,4 52 27,8 2,90 0,3  -  -
  Ықтимал 14,9 2,07  0,3  0,90 0,4 87 41,7 3,80 0,3  -  -
  Барлығы 31,5 2,03  0,6  0,79 0,8 69 69,9 3,32 0,6  -  -
Бозымшақ Дәлелденген 4,8 0,78  0,0  1,32 0,2 7,5 1,2  -  -  -  -
  Ықтимал 6,1 0,74  0,0  1,17 0,2 8,8 1,7  -  -  -  -
  Барлығы 10,9 0,76  0,1  1,23 0,4 8,3 2,9  -  -  -  -
Барлығы KAZ Minerals Дәлелденген 1254,7 0,36  4,5  0,09 3,6 1,2 48,4 0,04 4,5 0,007 0,1
  Ықтимал 1225,4 0,35  4,3  0,05 2,0 1,3 51,2 0,05 4,3 0,007 0,1
  Барлығы 2480,1 0,35  8,7  0,07 5,6 1,3 103,7 0,04 8,7 0,007 0,2