КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

РҰҚСАТТАР ЖӘНЕ ЗАҢНАМАНЫ САҚТАУ

Топ Қазақстан мен Қырғызстанның тау-кен өндіру қызметіне қатысты осы елдердегі экологиялық рұқсаттары туралы ережелерді басшылыққа алады.

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА