КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

КЕНІШТІ ЖАБУ

KAZ Minerals Тобы тау-кен өндіру учаскелері жабылғаннан кейін жерлерді қалпына келтіру үшін жауап береді.

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА