КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

КЕҢЕС БЕРУ ЖӘНЕ АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ

KAZ Minerals Тобы қауымдастықтар еркіндігі құқығын құрметтейді. Біз жұмыскерлерімізбен және кәсіподақтармен еңбек жағдайларының өзгеруі және іскерлік қызметімізді жүргізу мәселелері бойынша диалог жүргіземіз.

Толығымен ЖҰМЫСКЕРЛЕР