Тұрақты даму

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету мақсаттары

Топ тұрақты дамудың төрт негізгі параметрі бойынша тиімділікті арттыру мақсаттарын қойды. Келесі бес жыл ішінде 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін осы мақсаттарға қол жеткізу керек (2018 базалық жылы):

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

GOAL ZERO

2019 жылы Топ қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша "Goal Zero" атты жаңа кешенді бастамасын енгізді.

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ