Тұрақты даму

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ

Топ Қазақстан мен Қырғызстанның тау-кен өндіру қызметіне қатысты осы елдердегі экологиялық рұқсаттары туралы ережелерді басшылыққа алады.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ