Тұрақты даму

Этикалық құндылықтар, заңнаманы сақтау, парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Адалдық Топтың бес негізгі корпоративтік құндылықтардың бірі болып табылады. KAZ Minerals Тобының Директорлар кеңесі тұрақты корпоративтік мәдениетті құру, іскерлік және еңбек қарым-қатынастарының корпоративтік этика қағидаларын, ережелері мен нормаларын сақтау, сондай-ақ, заңнама талаптарына сәйкестік үшін жауап береді.

Толығымен ЖҰМЫСКЕРЛЕР