ИНВЕСТОРЛАРМЕН БАЙЛАНЫС

іс-қызметіміздің нәтижелері

Өндірістік іс-қызметке шолу

 

2014

2015

2016

2017

2018

Мыстың (мың тонна)

84

81

144

259

295

Мырыштың (мың тонна)

121

94

75

58

50

Алтын (мың унция)

35 35 128 179 183

Күміс (мың унция)

3 435

3 135

3 284

3 506

3 511

2014 жылдағы өндіріс жалғасатын іс-қызметті сипаттайды.

2014-2015 жылдардағы өндіріс мысты катод эквиваленті, алтын мен күмістің құйма эквиваленті және мырыштың концентрат түрінде көрсетілген.

2016 жылы және одан әрі мыс, алтын және күмістің өндірісі концентраттағы ақысы төленген метал және Оксидті кендерді өңдейтін Ақтоғай кешенінде өндірілген катодты мыс көлемі ретінде көрсетіледі.

 

ПАЙДА ЖӘНЕ ШЫҒЫН ($M)

 

2014

2015

2016

I пол. 2017

Доходы

846

665

766

721 

Себестоимость реализованной продукции

(456)

(429)

(413)

(344)

Валовый доход

390

236

353

377

EBITDA

355

202

351

429

Операционный доход

94

90

218

291

Доход/(убыток) до налогообложения

(169)

12

220

240

(Келесі қаржылық ақпарат жалғасатын қызметке ғана тиесілі)

 

теңгерім ($M)

 

2014

2015

2016

I пол. 2017

Чистая задолженность

962

2,253

2,669

2,442