КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚАЛДЫҚТАР

Кен өндіру және өңдеу барысында бос жыныстардың, жердің үйінділері және қалдықтар қалыптасады. Біз қалдықтармен ұқыпты жұмыс істеуді қамтамасыз етеміз.

АКТИВТЕРІ БОЙЫНША БӨЛІНГЕН БОС ЖЫНЫС (МЛН ТОННА)

  2016 2015
Group 19.1 10.4
Bozshakol 11.2 5.2
Aktogay 1.3 0.5
East Region 0.7 0.2
Bozymchak 5.9 4.5

АКТИВТЕР БОЙЫНША БӨЛІНГЕН ҚАЛДЫҚТАР (МЛН ТОННА)

  2016 2015
Group 15.1 3.9
Bozshakol 10.9 -
Aktogay 0.1 -
East Region 3.1 3.5
Bozymchak 1.0 0.4

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА