КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

БЕРІЛЕТІН РҰҚСАТТАР ЖӘНЕ ЗАҢНАМАНЫ САҚТАУ

Топ Қазақстан мен Қырғызстанның лицензиялық нормативтік құжаттары аясында жұмыс істейді.

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА