КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

КЕНІШТІ ЖАБУ

Кен өндіру учаскелері жабылған соң, KAZ Minerals Тобы жерлердің қалпына келтірілуі үшін жауап береді.

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА