Жаңалықтар

іс-қызметіміздің нәтижелері

Өндірістік іс-қызметке шолу

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Мыстың (мың тонна)

84

81

144

259

295

311

Мырыштың (мың тонна)

121

94

75

58

50

38

Алтын (мың унция)

35 35 128 179 183 201

Күміс (мың унция)

3 435

3 135

3 284

3 506

3 511

3 382

2014 жылдағы өндіріс жалғасатын іс-қызметті сипаттайды.

2014-2015 жылдардағы өндіріс мысты катод эквиваленті, алтын мен күмістің құйма эквиваленті және мырыштың концентрат түрінде көрсетілген.

2016 жылы және одан әрі мыс, алтын және күмістің өндірісі концентраттағы ақысы төленген метал және Оксидті кендерді өңдейтін Ақтоғай кешенінде өндірілген катодты мыс көлемі ретінде көрсетіледі.

 

ПАЙДА ЖӘНЕ ШЫҒЫН ($M)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Доходы

846

665

766

 1 663

2 162

2 266

Себестоимость реализованной продукции

(456)

(429)

(413)

(755)

(1 077) (1 124)

Валовый доход

390

236

353

908

1 085 1 142

EBITDA

355

202

351

1 038

1 310 1 355

Операционный доход

94

90

218

715

851 923

Доход/(убыток) до налогообложения

(169)

12

220

580

642 726

(Келесі қаржылық ақпарат жалғасатын қызметке ғана тиесілі)

 

теңгерім ($M)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Чистая задолженность

962

2 253

2 669

2 056

1 986 2 759