КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУ

KAZ Minerals Тобы өз кәсіпорындарындағы энергиялық тиімділікті арттыруға үнемі ұмтылады.

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА