КОРПОРАТИВТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІ

Біз халықаралық стандарттарға сәйкес жылыжай газдар шығарындыларының деңгейін өлшеп, оған сәйкес жасалатын есептерді ұсынамыз.

Толығымен ҚОРШАҒАН ОРТА