KAZ Minerals

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ– ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУ

Сәтбаев қаласындағы қауіпсіздік пен денсаулықты қорғау жөніндегі менеджерлері

Қаржылық нəтижелер

Негізгі қаржылық нәтижелер
  2007 2008 2009 2010 2011
EBITDA (млн.$) 2 336 2 056 1 634 2 835 2 925
Бір акция кірісі ($) 3,02 2,27 1,13 2,79 2,80
Еркін ақша айналымы (млн.$) 895 715 579 718 824
Мыстың ақшалай құны (АҚШ цент/фунт)* 33 116 72 89 114
Техникалық қызмет көрсету шығындары ($/т) 672 1 038 644 1 075 1 237

* сатып алынған концентратты қоспағанда

2014 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

2014 жылғы Жылдық есебіміз (ағылшын тілде)

Толығымен

Біздің қызметіміз

2014 жылы қолданыстағы активтеріміздің өндіріс көлемі шамамен 80-85 мың тонна катодты мысты құрайды деп күтілуде

Толығымен

ҰҚСАС СІЛТЕМЕЛЕР